SMS balk (SMS Bulk) - O usluzi

SMS balk (SMS Bulk)

Za kontinuirano informisanje korisnika, slanje obaveštenja i reklamnih poruka.

Servis obezbeđuje kontinuirano slanje SMS poruka velikom broju korisnika.

Servis omogućava kontinuirano informisanje korisnika SMS porukama, slanje reklamnih poruka, obaveštavanje i personalizovano SMS obaveštavanje, slanje obaveštenja o izvršenim transakcijama, promenama na računu, slanje SMS autorizacionih kodova za dodatnu autentifikaciju (one time password) itd.

SMS usluge Pošte Srbije su omogućene korisnicima svih mobilnih operatora na teritoriji Republike Srbije (mts, Yettel, A1, Globaltel).

Ovaj vid komunikacije pruža:

 • dostupnost 24/7 – izbor preciznog vremenskog intervala za slanje poruke;
 • kontrolu – korisnik SMS balk servisa sam kontroliše proces obaveštavanja;
 • smanjene troškove – cena slanja je niža u odnosu na cenu slanja sa mobilnog telefona.

SMS balk servis Pošte uključuje i sledeće funkcionalnosti:

 • slanje poruka dužih od 160 karaktera;
 • upotrebu Unicode karaktera – š, č, ć, ž, đ, odnosno š, č, ć, ž, đ, ukoliko se koristi latinično pismo;
 • SMS odjavu sa reklamnog balk servisa koja je besplatna za krajnje korisnike i realizuje se slanjem „STOP” na 2322.

SMS balk servis Pošte koriste:

 • banke – za slanje obaveštenja o onlajn uplatama i isplatama ili dospeću kreditnih rata;
 • prodajni i uslužni centri – za slanje reklamnih poruka i obaveštenja o promotivnim akcijama;
 • mediji – za slanje vesti;
 • druga pravna lica koja imaju potrebu za slanjem različitih SMS obaveštenja.

Balk-ekspres (Bulk Express)

Aplikacija SMS balk-ekspres omogućava jednostavno i brzo slanje reklamnih SMS balk poruka velikom broju korisnika.

Prednosti SMS balk-ekspres servisa su:

 • slanje SMS poruka velikom broju korisnika;
 • jednostavno korišćenje aplikacije za slanje, bez komplikovanih instalacija i obuka;
 • izveštaji i pregled poslatih poruka;
 • efikasna tehnička podrška;
 • povoljna cena SMS poruke.

Povezane usluge i informacije