SMS balk (SMS Bulk) - Cene

SMS balk (SMS Bulk)

Za kontinuirano informisanje korisnika, slanje obaveštenja i reklamnih poruka.

U zavisnosti od zahteva, cene se definišu ugovorom.

Povezane usluge i informacije