Poštansko-logistički paket - Rokovi

Poštansko-logistički paket

Poverite nam prodaju i kompletnu distribuciju Vaših štampanih izdanja i drugih artikala.

Paket stiže iz jednog mesta u drugo u roku od 2 do 5 radnih dana, u zavisnosti od dostavnog područja, i to: 2 radna dana na užem, 3 radna dana na širem i 5 radnih dana na najširem dostavnom području pošte.

Dostavna područja podeljena su na:

  • uže dostavno područje – na kome se univerzalna poštanska usluga obavlja svakog radnog dana, a ne manje od 5 dana u nedelji, osim u slučaju državnih i drugih praznika, više sile i ugroženosti zdravlja i sigurnosti zaposlenih;
  • šire dostavno područje – na kome se univerzalna usluga obavlja najmanje dva puta nedeljno;
  • najšire dostavno područje – na kome se univerzalna usluga obavlja najmanje jednom nedeljno.

U rokove uručenja ne računaju se: dan prijema pošiljke, dani kada pošta ne radi ili kada ne obavlja dostavu pošiljaka i dani državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Pronađite poštu

Povezane usluge i informacije