Pismo - Najčešća pitanja

Pismo

Brzo, sigurno i pouzdano, sa Poštom, Vaše poslovne pošiljke stižu u sve delove sveta.

Ukoliko pravno lice šalje uzorke, reklamni materijal ili robu komercijalnog karaktera, pošiljka se obavezno otprema pošti carinjenja radi podnošenja na carinski pregled. Prilikom predaje u pošti, pošiljke se predaju otvorene.

U skladu sa carinskim propisima, pošiljalac je u obavezi da popuni propisan broj primeraka sledećih obrazaca:

  • obrazac “Carinska deklaracija (CN 23)”;
  • obrazac “Carinska deklaracija (CN 22)”;
  • obrazac “Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka”, uz koju se prilaže profaktura ili neka druga komercijalna, službena ili knjigovodstvena isprava;
  • “JCI” obrazac (Jedinstvena carinska isprava).

Slanje pošiljaka i carinska procedura

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu

Povezane usluge i informacije