Pismo - Carinska procedura

Pismo

Brzo, sigurno i pouzdano, sa Poštom, Vaše poslovne pošiljke stižu u sve delove sveta.

Slanje pošiljaka i carinska procedura

Ukoliko šaljete uzorke, reklamni materijal ili robu komercijalnog karaktera, pošiljka se obavezno podnosi na carinski pregled.

Prilikom predaje u pošti, ove pošiljke se predaju otvorene.

Postoji nekoliko načina da obavite carinsku proceduru.

Predaja pošiljaka sa reklamnim materijalom i uzorcima

Pošiljke koje sadrže reklamni materijal i uzorke, mogu se predati u svim poštama. Uz pošiljku se predaje i “Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka“, kojoj se prilaže profaktura ili neka druga komercijalna, službena ili knjigovodstvena isprava.

Predaja pošiljaka kada se carinski postupak obavlja samostalno

Pošiljke koje sadrže robu komercijalnog karaktera predaju se uz „JCI“ obrazac radi sprovođenja carinskog postupka, isključivo u poštama carinjenja, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Predaja pošiljaka po završenom carinskom postupku

Pošiljke za koje je obavljen carinski postupak, mogu se predati u svim poštama, istog dana po obavljenom postupku, uz „JCI“ obrazac

Povezane usluge i informacije