Bankomati u pošti - O usluzi

Bankomati u pošti

U poštama širom Srbije dostupno je više od 70 savremenih bankomata na kojima se prihvataju DinaCard, VISA, MasterCard i Maestro platne kartice.

Usluge bankomata dostupne su na više od 70 lokacija u Srbiji.

Lokacije bankomata

Na bankomatima u pošti može se obaviti podizanje gotovine ili upit stanja za Dina, Visa, MasterCardMaestro i Unionpay  platne kartice, kao i promena ili deblokada PIN-a za MasterCard i Maestro kartice, pod uslovom da banka izdavalac podržava ove vrste usluga.

Za usluge na bankomatima, Pošta ne naplaćuje proviziju. Troškove može naplatiti banka izdavalac kartice, prema svom cenovniku.

Kako se koriste bankomati u pošti

Instrukcije za bezbedno korišćenje bankomata

Povezane usluge i informacije