Bankomati u pošti - Reklamacije

Bankomati u pošti

U poštama širom Srbije dostupno je više od 70 savremenih bankomata na kojima se prihvataju DinaCard, VISA, MasterCard i Maestro platne kartice.

Sve reklamacije u vezi sa radom bankomata, zadržanih kartica i zadržanog novca, možete podneti banci koja je izdala karticu.

Ukoliko je izdavalac kartice Banka Poštanska štedionica, za reklamacije u vezi sa transakcijama i zadržanim karticama na bankomatima, broj za reklamacije je 011 2020 292.

Povezane usluge i informacije