Post-ekspres (Post Express) – kurirski servis Pošte Srbije

Post-ekspres – ime za brzinu.

Ekspres usluge korisnicima obezbeđuju najkraće garantovane rokove uručenja pošiljaka u unutrašnjem, i očekivano vreme uručenja u međunarodnom poštanskom saobraćaju. Pošta Srbije korisnicima nudi Post-ekspres uslugu za slanje pošiljaka u Srbiji i EMS uslugu za slanje pošiljaka u inostranstvo.

Post-ekspres pošiljke imaju najkraće garantovane rokove uručenja, registrovani prijemni broj i mogu se primiti kao: pošiljke sa ili bez označene vrednosti, otkupne pošiljke, pošiljke sa povratnicom, pošiljke sa ličnim uručenjem i pošiljke sa uslugom Povrat potpisane dokumentacije pošiljaocu.

Post-ekspres pošiljke se mogu predati kao pošiljke sa uslugom Danas za sutra, Danas za danas i sa uslugom Danas za odmah.

Garantovani rokovi za uručenje Post-ekspres pošiljaka su:

 • Danas za sutra do 12 časova – narednog dana do 12 časova;
 • Danas za sutra do 19 časova – narednog dana do 19 časova;
 • Danas za danas – istog dana do 20 časova;
 • Danas za odmah – 4 sata nakon preuzimanja pošiljke u Beogradu i 3 sata u drugim gradovima.

Poštarina za Post-ekspres pošiljke može se naplatiti od pošiljaoca, primaoca ili trećeg lica, gotovinom ili po fakturi za korisnike sa kojima je zaključen ugovor.

Troškove prenosa mogu snositi pošiljalac, primalac ili treće lice.

Post-ekspres pošiljku možete poslati pouzećem, odnosno otkupninom. Novac će biti uplaćen pošiljaocu poštanskom uputnicom, PostNet-om ili nalogom za uplatu, u zavisnosti od toga za koji se otkupni dokument pošiljalac opredelio prilikom predaje pošiljke.

Post-ekspres pošiljke mogu sadržati dokumenta, pisana saopštenja, robu i druge predmete, osim onih za koje važe zakonske zabrane. Zabranjen je prenos: novca, nakita, plemenitih metala, dragog kamenja (osim u vrednosnim pošiljkama), životinja, opojnih droga i psihotropnih materija, radioaktivnih, zapaljivih i drugih opasnih materija, oružja, municije i svih ostalih predmeta čiji je prenos zakonom zabranjen. Posledice slanja predmeta i robe isključenih iz prenosa u Post-ekspres pošiljkama snosi pošiljalac.

Za Post-ekspres pošiljke obezbeđujemo besplatnu ambalažu.

Da biste saznali kako da najlakše pošaljete Post-ekspres pošiljku, koristite aplikaciju Pošalji-Primi ili pozovite Kontakt centar na brojeve 0800 100 808 i 011 3607 607.

Adresnica je numerisani obrazac na kome se adresuje pošiljka. Potpisom na adresnici pošiljalac potvrđuje ispravnost podataka. Pošiljalac na adresnici mora da naznači kakvu vrstu pošiljke želi da preda: vrednosnu pošiljku, pošiljku s povratnicom, otkupnu pošiljku ili pošiljku sa ličnim uručenjem.

Povratna poštarina naplaćuje se u slučajevima vraćanja pošiljke pošiljaocu, a kada je na njoj naznačeno da primalac plaća poštarinu za prenos pošiljke. Povratna poštarina se naplaćuje od pošiljaoca, odnosno pošiljalac plaća dvostruki iznos poštarine, umanjen za cenu neizvršenih posebnih usluga.

Ukoliko se utvrdi odgovornost poštanskog operatora, korisnik ili ovlašćeno lice ima pravo na isplatu naknade štete u sledećim slučajevima:

 • za gubitak ili potpuno oštećenje Post-ekspres pošiljke sa označenom vrednošću – iznos označen na pošiljci uvećan za poštarinu naplaćenu po vrednosti i desetostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku umanjenu za poštarinu po vrednosti;
 • za delimično oštećenje ili umanjenje sadržine Post-ekspres pošiljke sa označenom vrednošću – iznos u visini utvrđenog dela oštećenja ili umanjenja sadržine, s tim da iznos ne može biti veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja Post-ekspres pošiljke sa označenom vrednošću;
 • za gubitak ili potpuno oštećenje Post-ekspres pošiljke – desetostruki iznos naplaćene poštarine;
 • za delimično oštećenje ili umanjenje sadržine Post-ekspres pošiljke – iznos u visini utvrđenog dela oštećenja ili umanjenja sadržine, s tim da iznos ne može biti veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja Post-ekspres pošiljke;
 • za neizvršenu, nepotpuno ili pogrešno izvršenu poštansku uslugu Post-ekspres pošiljke – petostruki iznos naplaćene poštarine;
 • za prekoračenje roka za uručenje Post-ekspres pošiljke – trostruki iznos naplaćene poštarine.

Poštanski operator je dužan da nadoknadi štetu korisniku koji je platio poštarinu za prenos te pošiljke.

Poštanski operator ne snosi odgovornost i ne priznaje naknadu štete u slučajevima gubitka ili štete koji su izazvani:

 • krivicom pošiljaoca ili primaoca;
 • neadekvatnim pakovanjem;
 • zbog štete koja je rezultat same prirode pošiljke;
 • nepredvidivim događajima izvan kontrole objektivnih ljudskih mogućnosti (nesreće, prirodne katastrofe, štrajkovi, blokade puteva i sl.).

Povezane usluge i informacije