Post-ekspres (Post Express) – kurirski servis Pošte Srbije - Uputstvo za pakovanje

Post-ekspres (Post Express) – kurirski servis Pošte Srbije

Post-ekspres – ime za brzinu.

Pravilnim pakovanjem obezbeđujete sigurno uručenje pošiljke primaocu.

Specijalizovanu ekološku ambalažu za pakovanje Post-ekspres pošiljaka možete kupiti u pošti.

Ukoliko se korisnik odluči za sopstvenu ambalažu, u obavezi je da pošiljku zapakuje tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i zaposlene koji rukuju pošiljkom.

Pošiljalac je odgovoran za adekvatno pakovanje pošiljaka, bilo da koristi specijalizovanu ili sopstvenu ambalažu, osim u slučaju kada zahteva uslugu pakovanja od pošte, što se posebno naplaćuje.

Uputstvo za pravilno pakovanje

Za pakovanje pošiljaka koristi se odgovarajuća ambalaža (omoti, koverte, providne folije, kutije, sanduci i drugo), koja mora biti prilagođena sadržaju, obliku, veličini, masi i vrednosti pošiljke. Uputstvo za pravilno pakovanje pošiljaka

Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti moraju biti zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom i upakovani u tvrde kartone, kada oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju, tako da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta, bilo između predmeta uzajamno ili između predmeta i zidova kutije.

Tečnosti treba da budu zatvorene u nepromočive posude. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara, tako da ne može da se otvori.

Masne i teško topive materije (maziva, tekući sapun, kreme, smola i slično) moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala, kako bi se sprečilo isticanje sadržaja.

Razne vrste suvih praškova moraju biti upakovane u posudu (vreću, kutiju od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona). Ove posude moraju biti stavljene u čvrstu kutiju od drveta, lima, plastike i slično, a prostor između kutija se ispunjava piljevinom ili nekom drugom zaštitnom upijajućom materijom.

Žive životinje za koje je dozvoljen prenos – pčele, pijavice i svilene bube – moraju biti upakovane u odgovarajuće kaveze, kovčege, limene kutije i slično, kojima se osiguravaju svi potrebni uslovi tokom prenosa, tako da se izbegne svaka opasnost i za životinje i za zaposlene.

Ekološka ambalaža

U duhu društveno-odgovornog poslovanja, Pošta Srbije uvela je tipiziranu brendiranu ambalažu od recikliranog materijala sa različitim vrstama polietilenskih i kartonskih koverata u ponudi.

Tip koverte Dimenzije Cena
(u dinarima)
Polietilenski koverat od recikliranog materijala za Post-ekspres pošiljke Tip A bez džepa 240x300mm 9,00
Polietilenski koverat od recikliranog materijala za Post-ekspres pošiljke Tip B bez džepa 280x380mm 10,00
Polietilenski koverat od recikliranog materijala za Post-ekspres pošiljke Tip C bez džepa 350x450mm 15,00
Kartonski koverat od recikliranog materijala za Post-ekspres pošiljke Tip B bez džepa 270x350mm 25,00
Kartonski koverat od recikliranog materijala za Post-ekspres pošiljke Tip B sa džepom 270x350mm 30,00

Ekološka ambalaža se može naći u prodaji u svim poštama definisanim za prijem Post-ekspres pošiljaka.

Zabranjeni sadržaji

Zabranjeno je slanje pošiljaka koje sadrže: novac, nakit, plamenite metale, drago kamenje (osim u vrednosnim pošiljkama); opojne droge i psihotropne materije; životinje; eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije; oružje i municiju; predmete piraterije; sablažnjive i nemoralne predmete; sve ostale predmete čiji je prenos zakonom zabranjen. Detaljnije

Ako postoji sumnja da Post-ekspres pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prenos zabranjen, zaposleni na prijemu pošiljke može od osobe koja predaje pošiljku zahtevati otvaranje pošiljke radi uvida u njen sadržaj.

Pošta Srbije zadržava pravo da odbije prijem svih pošiljaka koje ne ispunjavaju uslove pružanja Post-ekspres usluge u pogledu zabranjenog sadržaja i adekvatnog pakovanja.

Povezane usluge i informacije