PostPak – otkupni paket za region - Najčešća pitanja

PostPak – otkupni paket za region

Pošaljite otkupni paket u zemlje regiona, uz naplatu pouzećem.

Paket mora biti otvoren u cilju sravnjivanja sadržaja.

Ne, to su očekivani rokovi prenosa.

Ne, poštarinu za prenos međunarodnih paketa plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje paketa.

Ne, svaki PostPak paket mora imati označen otkupni iznos koji se naplaćuje prilikom uručenja pošiljke od primaoca, u korist pošiljaoca, bez dodatnih troškova.

Otkupnina se doznačava međunarodnom poštanskom uputnicom (PostKeš Međunarodni prenos novca) koja se isplaćuje u dinarima. Nakon dobijanja SMS poruke, u ovlašćenim poštama može se podići otkupnina, podnošenjem na uvid lične karte i saopštavanjem broja uputnice ili broja pošiljke.

Isplata se obavlja u dinarima, ali se efektiva može kupiti od isplaćene otkupnine, koristeći vezanu transakciju prodaje efektive pod povoljnim uslovima, u slučaju da se radi o menjačkoj pošti koja raspolaže potrebnom efektivom.

Novac će biti uplaćen elektronski – uslugom PostKeš Međunarodni prenos novca.

Prilikom predaje PostPak paketa, potrebno je priložiti i dva računa. Jedan račun treba da bude na srpskom jeziku, za potrebe naših carinskih organa, a drugi na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji.

Za pravna lica, ne postoje ograničenja u pogledu učestalosti slanja paketa.

Ukoliko vrednost robe koju želite da pošaljete jednom primaocu prelazi 999 evra, robu možete podeliti u dva ili više paketa, pri čemu vrednost robe u jednom paketu ne sme preći 999 evra.

Bilo kakve vrste plaćanja od strane primaoca vezane za uvoz PostPak paketa, zavise isključivo od carinskih i drugih propisa države u koju se paket izvozi.

PostPak pošiljke uručuju se primaocu uz potpis primaoca i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca i eventualnih uvoznih dažbina.

Ne, dovoljno je da zaključe ugovor sa Poštom Srbije, usluge zastupanja u carinskom postupku su uključene u uslugu PostPak.

Povezane usluge i informacije