Besplatne akcije - Procedura
 1. Građanin dolazi u poštu sa potrebnom dokumentacijom.
 2. Na osnovu priložene dokumentacije, službenik pošte proverava stanje akcija građanina i štampa Ugovor u dva primerka, koje daje na potpis građaninu (jedan primerak zadržava službenik pošte, a drugi građanin).
 3. Za izdavanje Naloga za prodaju svojih akcija, građanin odgovara na tri pitanja:
  • Koliko akcija želi da proda?
  • Koja je minimalna cena ispod koje ne želi da njegove akcije budu prodate?
  • Da li mu je račun u banci na koji je uplaćena novčana naknada od besplatnih akcija i dalje aktivan? Ukoliko nije, građanin daje službeniku novu karticu svog važećeg tekućeg računa.

Službenik štampa Nalog u dva primerka i daje građaninu na potpis (jedan primerak zadržava službenik pošte, a drugi građanin). Prilikom prvog izdavanja naloga, potpisuju se dva dokumenta: Ugovor i Nalog.

Za izdavanje narednih naloga, građanin potpisuje samo Nalog.

Provera prodaje besplatnih akcija

Da bi građanin znao da li su njegove akcije prodate minimalno po ceni koju je naveo u Nalogu, proveru može obaviti na više načina:

 • besplatnim pozivom Kontakt centra Pošte na broj 0800 100 300;
 • SMS porukom na broj 2377, tekst poruke: AKCIJE_(razmak), jedinstveni broj naloga; cena SMS poruke je 30 dinara + porezi;
 • elektronski – unošenjem jedinstvenog broja Naloga i JMBG na sajtu Banke Poštanske štedionice (www.posted.co.rs) i Pošte (www.posta.rs);
 • ličnim odlaskom u poštu, u kojoj je izdao Nalog za prodaju svojih besplatnih akcija. Provera da li je Nalog realizovan obavlja se narednog radnog dana od dana izdavanja Naloga u pošti, i to posle 16:30 časova, a novac će građanima, čiji su nalozi realizovani, biti uplaćen na račun najranije tri radna dana od obavljanja transakcije tj. prodaje akcija.

Jedinstveni broj Naloga je broj sa Potvrde o prijemu Naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

Podizanje novca

Novac od prodatih besplatnih akcija uplaćuje se na tekući račun koji je građanin naveo prilikom izdavanja Naloga za prodaju svojih besplatnih akcija. Ukoliko su akcije prodate, a iz bilo kog razloga novac ne bude uplaćen na novčani račun koji je naveden u Nalogu za prodaju, građanin će novac od prodatih akcija moći da podigne u svim ekspoziturama Banke Poštanske štedionice (a ne i u pošti).

Povezane usluge i informacije