Usluge geografskog informacionog sistema Pošte - GIS portal

Usluge geografskog informacionog sistema Pošte

Pošta Srbije je razvila GIS portal i na taj način omogućila svim korisnicima Poštinih usluga da koriste GIS tehnologiju i Poštine prostorne podatke, kao i kvalitetniji prikaz područja na kome se pružaju usluge.

Na GIS portalu može se videti deo prostornih podataka Pošte.

Pregled sadržaja GIS portala

Na kartici „Lejeri” omogućen je interaktivan pregled sledećih prostornih podataka:

  • granica opština, naselja i teritorijalnih celina organizacionih delova Pošte;
  • pozicija pošta, poštanskih sandučića za prijem pošiljaka i bankomata;
  • poligona PAK-ova.

Na kartici „Pretraga” omogućena je pretraga po izabranom kriterijumu i prikaz na mapi:

  • područja određene opštine, naselja;
  • pozicija zadate ulice, PAK-a, reona dostavne pošte, poštanskog sandučića, pošte po izboru, određenog kućnog broja, bankomata.

Na kartici „Analitika” pretraga se može obaviti po više kriterijuma i prikazati na mapi:

  • područja naselja, opštine (npr. određene površine u km2 i sa određenim brojem stanovnika i pravnih lica), ulice (npr. određenog naziva u određenom naselju), PAK-ova, poštanskih sandučića, pošte (npr. sa dostavnim područjem određenog broja domaćinstava i pravnih lica), bankomata.

Na kartici „Analitika” takođe je omogućeno da se:

  • pronađe najbliža pošta ili poštansko sanduče;
  • pronađe pošta isporuke za željenu adresu;
  • provere dani dostave za željenu adresu ili dostupnost usluge;
  • pronađu najprometnije lokacije pošta u kojima pravna lica mogu da se oglašavaju ili promovišu svoje usluge.

Na kartici „Analitika”, u delu „Pretraga po parametrima”, moguća je pretraga svih prostornih podataka uz zadavanje jednog ili više kriterijuma pretage. Na primer, moguće je zadati pretragu da se dobiju sve opštine čija je površina manja od 300km2 i koje imaju manje od 5.000 domaćinstava, moguće je na mapi pronaći sve PAK-ove koji imaju više od 200 domaćinstava itd.

Na kartici „Analitika”, u delu „Prostorni prikaz usluga”, omogućen je prikaz područja na kome se realizuju usluge uručenja poštanskih usluga po izboru kao i usluga oglašavanja u poštama. Kao rezultat pretrage, dobijaju se tematske mape na kojima je različitom bojom istaknuta površina područja na kojoj se realizuju tražene usluge. Na primer, zadavanjem prikaza „područja paketske dostave”, na mapi se boje područja na kojima je organizovana usluga dostave paketa u različitim bojama, shodno nedeljnom broju realizacije usluge. Na sličan način se dobija tematska mapa sa prikazanim područjem isporuke za različite vrste poštanskih pošiljaka sa lokacijama pošta gde se isporuka realizuje.

Tematske mape o rasporedu plakatnih mesta i rasporedu plazma monitora prikazuju lokacije pošta obojene i istaknute u zavisnosti od koeficijenta prometa, odnosno od broja pruženih usluga reklamiranja po poštama.

Povezane usluge i informacije