Usluge geografskog informacionog sistema Pošte - Kontakt

Usluge geografskog informacionog sistema Pošte

Funkcija poštanske mreže

Sektor za organizaciju uručenja

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 141
011 3718 190

gis@jp.ptt.rs

Povezane usluge i informacije