Post-eksport – izvoz robe - Carinska procedura

Post-eksport – izvoz robe

Sigurno i brzo slanje komercijalne robe, po pristupačnim cenama.

Roba se predaje na šalteru najbliže pošte, uz samo dva  prateća dokumenta: fakturu u dva primerka i obrazac „Izvozni carinski list (CP-72)”. Za postupak carinjenja , potrebno je da jedna faktura bude na srpskom jeziku, a druga na jeziku koji se koristi u odredišnoj zemlji.

Ovakva procedura korisnicima omogućava slanje robe u inostranstvo posredstvom Pošte i  pošiljaoca oslobađa obaveze sačinjavanja „Jedinstvene carinske isprave” („JCI obrazac”), što osim  uštede vremena, za korisnika znači i značajnu uštedu novca, jer ne mora da angažuje špeditera.

Dokumentacija

Za uslugu Post-eksport – izvoz robe koriste se samo dva  prateća dokumenta: faktura, odnosno račun u dva primerka i obrazac „Izvozni carinski list (CP-72)”

Povezane usluge i informacije