PostPak – otkupni paket za region - Kontakt

PostPak – otkupni paket za region

Za jednostavniji plasman Vaše robe u regionu.

Funkcija usluga

Sektor za pismonosne, ekspres, paketske i logističke usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Контакт центар:
0700 100 300

paketskeusluge@jp.ptt.rs

Sektor za prodaju

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

prodaja@posta.rs

Pošta carinjenja „Beograd”

Ugrinovačka 210b, Beograd – Zemun, PAK: 200020

011 3643 109 – извоз

rjtrans@posta.rs

Pošta carinjenja „Novi Sad”

Primorska 5, Novi Sad, PAK: 405213

021 4886 806

nspostacarinjenja@posta.rs

Pošta carinjenja „Niš”

Dimitrija Tucovića 26, Niš, PAK: 701001

018 509 335

rjnis@posta.rs

Povezane usluge i informacije