Архивирани тендери
Јавне набавке
Јавне набавке мале вредности
Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Назив Рок за подношење
понуда
JN 11/2020: Oдржавањe Оракл лиценци 13.07.2020 до 09:00
JN 138/2020: Услуга одржавања хигијене објеката Предузећа на период до две године 03.08.2020 до 09:00
JN 24/2020: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 13.07.2020 до 09:00
JN 125/2020: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Нови Сад (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 03.08.2020 до 10:00
JN 274/2019: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа-Пошта 16103 Лесковац 3 09.12.2019 до 10:00
JN 328/2019: Одржавање система за заштиту Постнет мреже 10.01.2020 до 09:00
JN 165/2020: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Косово и Метохија 03.08.2020 до 10:00
JN 72/2020: Репроматеријал за сопствене потребе - хартије 03.08.2020 до 09:30
JN 13/2020: Поштанске марке 29.06.2020 до 10:00
JN 98/2020: Услуга одржавања графичких машина и дорадних машина 03.08.2020 до 09:00
JN 58/2020: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја 03.08.2020 до 08:30
JN 55/2020: Извођење радова на санацији манипулативног простора у више објеката Предузећа 27.07.2020 до 09:00
JN 120/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа - санација спољашње хидрантске мреже на објекту поште 11253 Сремчица 03.08.2020 до 09:00
JN 116/2020: Пасивна мрежна опрема 31.07.2020 до 10:00
JN 105/2020: Налепнице за бар код 31.07.2020 до 09:00
JN 100/2020: Одржавање лиценци за интегрисану заштиту 31.07.2020 до 08:30
JN 339/2019: Сервис столарских машина HOLZ-HER i FELDER и Сервис столарских машина CEHISA 08.01.2020 до 09:00
JN 99/2020: Рибони за штампаче 31.07.2020 до 11:00
JN 56/2020: Услуга гумирања ваљака штампарских машина 15.07.2020 до 09:00
JN 85/2020: Одржавање AMQM опреме 29.07.2020 до 11:00
JN 74/2020: Услуга одржавања и поправке машине за сечење образаца Спедо 29.07.2020 до 09:00
JN 143/2020: Редовно одржавање грађ.објеката - услуге за потребе РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" 29.07.2020 до 12:00
JN 89/2020: Одржавање модула за плаћање Халком 29.07.2020 до 08:30
JN 53/2020: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 29.07.2020 до 11:00
JN 71/2020: Услуга одржавања и поправке машине за сакупљање табака Тeisen& Bonitz 29.07.2020 до 12:00
JN 83/2020: Услуга сервисирања мопеда 29.07.2020 до 09:00
JN 110/2020: Одржавање остале опреме РРЈ“Косово и Метохија“ 29.07.2020 до 11:00
JN 8/2020: Одржавање инфраструктуре за нове сервисе 19.06.2020 до 09:00
JN 76/2020: Замена уређаја и постројења на објектима Предузећа - унутрашње инсталације стабилног система за аутоматску дојаву и гашење пожара у сервер сали на другом спрату објекта ТКЦ Београд - стара зграда, Катићева 18 27.07.2020 до 12:30
JN 351/2019: Одржавање инфраструктуре за нове сервисе 14.01.2020 до 09:00
JN 315/2019: Уља и мазива 20.01.2020 до 13:00
JN 82/2020: Лож уље 27.07.2020 до 11:30
JN 109/2020: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра 27.07.2020 до 10:00
JN 101/2020: Заштитна обућа 27.07.2020 до 10:30
JN 108/2020: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ 27.07.2020 до 12:00
JN 36/2020: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа-Пошта 12300 Петровац 27.07.2020 до 09:00
JN 107/2020: Пелет, брикети или други материјал за огрев 27.07.2020 до 11:00
JN 6/2020: Батерије за УПС 29.06.2020 до 08:30
JN 65/2020: Услуга одржавања и поправке машине за израду коверата "Winkler&Dunnebier" 27.07.2020 до 09:00
JN 84/2020: Одржавање возила у гарантном року - Fiat Doblo Cargo 1.3 MTJ 24.07.2020 до 08:30
JN 70/2020: Одржавање софтвера за Бизнис интелиџенс (Business Intelligence) 20.07.2020 до 09:00
JN 14/2020: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа- пошта Крагујевац 10 06.07.2020 до 11:00
JN 31/2020: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - стара зграда поште Нови Сад, Инвестициони радови на објектима Предузећа 23.07.2020 до 09:00
JN 12/2020: Одржавање мобилне апликације 03.07.2020 до 09:00
JN 383/2019: Доставно возило / Одржавање возила у гарантном року 11.05.2020 до 12:00
JN 16/2020: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа 20.07.2020 до 09:00
JN 17/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа-санација улазног степеништа на објекту поште Барајево 20.07.2020 до 09:00
JN 66/2020: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн - рачунарске станице Apple iMac 20.07.2020 до 09:00
JN 57/2020: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн - штампачи Epson и Lexmark 20.07.2020 до 08:30
JN 46/2020: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 20.07.2020 до 09:30
JN 347/2019: Батерије за УПС 14.01.2020 до 12:00
JN 39/2020: Резервни делови за возила Ford 17.07.2020 до 09:00
JN 61/2020: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн - штампачи HP Laserjet 17.07.2020 до 09:00
JN 62/2020: Услуга одржавања и поправке рото штампарске машине Gazelle 6 Excel и Gazelle 6 IMR 17.07.2020 до 09:00
JN 32/2020: Резервни делови за возила 16.07.2020 до 10:00
JN 54/2020: Услуга еталонирања и одржавања опреме за контролна тела - Услуга сервисирања опреме за пп сервис 16.07.2020 до 09:00
JN 29/2020: Закуп огласног простора за штампане медије 16.07.2020 до 09:00
JN 23/2020: Заштитне рукавице 06.07.2020 до 09:00
JN 52/2020: Тапетарски и пратећи потрошни материјал и друго 15.07.2020 до 12:30
JN 385/2019: Мопеди и мотоцикли / Одржавање возила у гарантном року 05.06.2020 до 10:00
JN 38/2020: Осигурање имовине 15.07.2020 до 09:00
JN 44/2020: Услуга одржавања и поправке штампарске машине Heidelberg Speedmaster 13.07.2020 до 09:00
JN 30/2020: Гуме за транспортна средства 13.07.2020 до 11:00
JN 51/2020: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 13.07.2020 до 12:00
JN 45/2020: Угаљ 13.07.2020 до 09:00
JN 43/2020: Резервни делови за камионе Daf, Iveco 10.07.2020 до 08:30
JN 37/2020: Одржавање пословних апликација 09.07.2020 до 08:30
JN 27/2020: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање "Кern 3500" 09.07.2020 до 09:00
JN 19/2020: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа- Пројекат замене расхладних агрегата и припадајућих инсталација за објекте Пошта Панчево 1 и ТКЦ и Пошта Ниш 1 08.07.2020 до 09:00
JN 26/2020: Дрво 06.07.2020 до 12:00
JN 9/2020: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 02.07.2020 до 09:00
JN 382/2019: Комбиновано путничко возило / Одржавање возила у гарантном року 28.02.2020 до 12:00
JN 380/2019: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа - Објекат седишта РЈ "Београд центар" 24.02.2020 до 09:00
JN 386/2019: Доставно возило / Одржавање возила у гарантном року 17.03.2020 до 11:00
JN 388/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом-електро радови, објекти на територији Војводине 20.02.2020 до 09:00
JN 384/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом - Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну 17.03.2020 до 09:00
JN 381/2019: Теретно возило, највеће дозвољене масе 3- 3,5т / Одржавање возила у гарантном року 31.03.2020 до 09:00
JN 379/2019: Теретно возило, највеће дозвољене масе веће од 3,5t / Одржавање возила у гарантном року 27.02.2020 до 10:00
JN 378/2019: Остала разна опрема - машина за подешавање геометрије возила/центрирање трапа 02.03.2020 до 09:00
JN 368/2019: Остала разна опрема (видео камера са сталком) 10.02.2020 до 12:00
JN 297/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању трансформаторских станица 03.02.2020 до 09:00
JN 373/2019: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 10.02.2020 до 11:00
JN 374/2019: Остала разна опрема-машина за балансирање точкова и машина за монтажу и демонтажу пнеуматика 19.02.2020 до 12:00
JN 350/2019: Остали репроматеријал за сопствене потребе 24.01.2020 до 10:00
JN 359/2019: Виљушкари 27.01.2020 до 09:00
JN 365/2019: Службена униформа за запослене на редовној и пост експрес достави (зимске и летње јакне) 21.01.2020 до 09:00
JN 209/2019: Рачунарска опрема за поште 14.10.2019 до 09:00
JN 360/2019: Услуга еталонирања и одржавања опреме за контролна тела - Услуга еталонирања манометара 17.01.2020 до 09:00
JN 320/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа - Пошта Црвенка 17.01.2020 до 09:00
JN 387/2019: Услуга сервисирања мопеда 06.02.2020 до 09:00
JN 377/2019: Услуга еталонирања и одржавања опреме за контролна тела - Услуга сервисирања опреме за пп сервис 03.02.2020 до 09:00
JN 369/2019: Остала разна опрема 27.01.2020 до 09:30
JN 370/2019: Остала разна опрема - Систем за повећање и одржавње константног притиска воде 16.01.2020 до 11:00
JN 352/2019: Унапређење платформе електронске регистроване поште 14.01.2020 до 09:00
JN 362/2019: Утоварно-истоварне платформе 17.01.2020 до 10:00
JN 364/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 22.01.2020 до 11:00
JN 292/2019: Kонсолидација локалних мрежа 13.01.2020 до 13:00
JN 330/2019: УПС уређаји 13.01.2020 до 10:00
JN 371/2019: Услуга сервисирања возила марке Iveco ML120 и Daf LF280 21.01.2020 до 09:00
JN 288/2019: Бар код читачи 27.12.2019 до 09:00
JN 341/2019: Рачунари и монитори 09.01.2020 до 11:00
JN 331/2019: Рибони за штампаче 10.01.2020 до 09:00
JN 329/2019: Матрични штампачи 13.01.2020 до 11:00
JN 253/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа-замена дела хидрантске мреже у објекту поште 34300 Аранђеловац 19.11.2019 до 09:00
JN 295/2019: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - Пошта Врање 1 30.12.2019 до 09:00
JN 254/2019: Проширење система за дистрибуцију мултимедијалног садржаја по поштама 19.11.2019 до 12:00
JN 355/2019: Услуга сервисирање возила марке Fiat и Citroen 17.01.2020 до 09:00
JN 342/2019: Опрема за телефонску мрежу 20.01.2020 до 10:00
JN 304/2019: Нове функционалности ИТ сервис менаџмента 06.01.2020 до 11:00
JN 291/2019: Радови на санацији влаге и мокрих чворова у више објаката Предузећа, Инвестициони радови на објектима Предузећа - ТКЦ Катићева 14-18 30.12.2019 до 09:00
JN 363/2019: Поштанске вреће 16.01.2020 до 08:30
JN 327/2019: Одржавање система регистроване електронске поште 10.01.2020 до 10:00
JN 348/2019: Услуга редовног одржавања остале опреме-Услуга редовног одржавања металних пакетских контејнера 16.01.2020 до 09:00
JN 314/2019: Добра према обавезама из Закона о приватном обезбеђењу 17.01.2020 до 09:00
JN 354/2019: Одржавање возила у гарантном року - Fiat Doblo Cargo 1.3 MTJ 20.01.2020 до 09:00
JN 325/2019: Консолидација софтверских платформи 08.01.2020 до 12:30
JN 323/2019: Ручни и резни алат и прибор и друго 03.01.2020 до 10:00
JN 321/2019: Интеграција веб и пословних апликација 08.01.2020 до 12:00
JN 305/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја-радне станице и монитори 30.12.2019 до 12:30
JN 222/2019: Комплет алата и комплет за пружање прве помоћи 22.10.2019 до 12:00
JN 319/2019: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 06.01.2020 до 10:00
JN 349/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - услуга баждарења и сервисирања тахографа 06.01.2020 до 09:00
JN 340/2019: Oдржавањe рачунарске опреме 15.01.2020 до 09:00
JN 356/2019: Услуга одржавања и поправке система за климатизацију (2 уређаја у одељењу Hiedelberg и 1 уређај у одељењу табачне штампе) 10.01.2020 до 09:00
JN 74/2018: Испорука природног гаса за објекте Предузећа 16.07.2018 до 10:00
JN 357/2019: Услуга одржавања и поправке машине за сакупљање табака Teisen&Bonitz 16.01.2020 до 09:00
JN 324/2019: Услуга редовног одржавања објеката – Услуга чишћења септичких јама и чишћења канализационе инсталације под притиском до 200 bar-a (WOMA) за потребе организационих целина на подручју Београда 06.01.2020 до 09:00
JN 336/2019: Заштитна одећа 06.01.2020 до 09:00
JN 317/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Ниш 08.01.2020 до 11:00
JN 343/2019: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа - пошта крагујевац 10 20.01.2020 до 12:00
JN 322/2019: Ласерски штампачи и скенери за поштанску делатност 14.01.2020 до 11:00
JN 335/2019: Е сервиси за подршку е продаји и уручењу 13.01.2020 до 12:30
JN 353/2019: Проширење хардверске инфраструктуре и Опрема за интерконекцију 10.01.2020 до 10:00
JN 361/2019: Консолидација интегралног информационог система Поште 06.01.2020 до 10:30
JN 326/2019: Лиценце за софтверске алате 03.01.2020 до 08:30
JN 301/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја 30.12.2019 до 12:00
JN 228/2019: Одела и рукавице за мопедисте 22.10.2019 до 09:00
JN 313/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа- замена водоводних цеви у комплексу Аутогаража Ниш 30.12.2019 до 09:00
JN 309/2019: Остала разна опрема 13.01.2020 до 09:00
JN 337/2019: Рачунари и монитори 06.01.2020 до 10:00
JN 332/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 03.01.2020 до 11:00
JN 187/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом - електро радови 27.09.2019 до 09:00
JN 318/2019: Одржавање Нетвизура софтвера 03.01.2020 до 09:30
JN 265/2019: Системи техничке заштите за објекте од значаја за Предузеће 05.12.2019 до 09:00
JN 303/2019: Палете 30.12.2019 до 10:30
JN 300/2019: Резервни делови и потрошни материјал за рачунарe 25.12.2019 до 12:00
JN 289/2019: Алкалне и пуњиве батерије 16.12.2019 до 10:00
JN 277/2019: Остала разна опрема 16.12.2019 до 12:00
JN 310/2019: Услуга редовног одржавања објеката- Услуга редовног одржавања постројења за повишење притиска санитарне воде-Васе Чарапића 13,Београд 25.12.2019 до 09:00
JN 278/2019: Израда и постављање светлећих реклама великих формата на објектима Предузећа- РЈ "Земун", РЈ "Београдски венац", ПЈ "Ваљево" и ПЈ "Крагујевац" 23.12.2019 до 09:00
JN 306/2019: Лиценце за интегрисану заштиту 23.12.2019 до 12:00
JN 293/2019: Консолидација СМС платформе 23.12.2019 до 13:00
JN 338/2019: Услуга чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа 20.01.2020 до 09:00
JN 285/2019: Проширење система корпоративне телефоније и Консолидација комуникационог система 23.12.2019 до 10:00
JN 302/2019: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја - Прохромски стубићи, лајсне и сокле 23.12.2019 до 11:00
JN 235/2019: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - Стара зграда поште Нови Сад 29.10.2019 до 08:30
JN 283/2019: Одржавање AMQM опреме 20.12.2019 до 09:00
JN 224/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Краљево, Чачак 28.11.2019 до 12:00
JN 267/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга сервисирања машинске обраде мотора 29.11.2019 до 10:00
JN 266/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 03.12.2019 до 08:30
JN 279/2019: Услуга подршке процесу штампе 09.12.2019 до 09:00
JN 273/2019: Електронске збирке прописа, стручни часописи и литература и остали часописи и литература за 2020. годину 29.11.2019 до 09:00
JN 269/2019: Одржавање САП ЕРП софтвера 06.12.2019 до 09:00
JN 162/2018: Матрични штампачи 24.09.2018 до 09:00
JN 296/2019: Остала разна опрема 04.12.2019 до 09:00
JN 261/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја 18.11.2019 до 09:00
JN 270/2019: Одржавање опреме за дата центар 06.12.2019 до 09:00
JN 275/2019: Одржавање опреме Система за аутоматизовани попис 02.12.2019 до 09:00
JN 238/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 27.11.2019 до 10:00
JN 252/2019: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 27.11.2019 до 11:00
JN 249/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 13.11.2019 до 11:00
JN 195/2019: Услуга одржавања хигијене објекта РЈ РПЛЦ Београд на период до три године 16.10.2019 до 09:00
JN 259/2019: Одржавање веб апликација 22.11.2019 до 09:00
JN 214/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 24.10.2019 до 09:00
JN 360/2018: Универзални и пратећи потрошни материјал и друго 05.12.2018 до 09:00
JN 276/2019: Консолидација софтверских платформи 13.11.2019 до 09:00
JN 258/2019: Консолидација серверске инфраструктуре 19.11.2019 до 09:00
JN 242/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 31.10.2019 до 09:00
JN 203/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга сервисирања (ремонта) летве волана 04.10.2019 до 09:00
JN 256/2019: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећa 15.11.2019 до 12:30
JN 206/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 14.10.2019 до 11:00
JN 246/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила 18.11.2019 до 10:30
JN 180/2019: Канцеларијски намештај 09.09.2019 до 10:00
JN 250/2019: Услуга одржавања (сервиснa опремa, виљушкари, линија прања, дизалице и друго); Услуга одржавања (виљушкари и друго) 25.11.2019 до 09:00
JN 268/2019: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 28.11.2019 до 09:00
JN 257/2019: Консолидација сториџ инфраструктуре 15.11.2019 до 09:00
JN 241/2019: Молерско фарбарски материјал и пратећи прибор и друго 01.11.2019 до 09:00
JN 5/2019: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа-Пошта 15300 Лозница 30.04.2019 до 10:00
JN 232/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање уређаја за климатизацију 12.11.2019 до 08:30
JN 189/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 07.10.2019 до 12:00
JN 255/2019: Одржавање телефонских система - Alcatel 13.11.2019 до 09:00
JN 247/2019: Коришћење софтверских лиценци 07.11.2019 до 09:00
JN 236/2019: Репроматеријал за израду сигурносних затворница 29.10.2019 до 10:00
JN 245/2019: Одржавање софтвера за Бизнис интелиџенс (Business Intelligence) 08.11.2019 до 09:00
JN 240/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга поправке цераде на теретним возилима 29.10.2019 до 11:00
JN 248/2019: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа 12.11.2019 до 09:30
JN 220/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 28.10.2019 до 09:00
JN 243/2019: Услуга одржавања термалних штампача Datamax E4204B 31.10.2019 до 09:00
JN 130/2019: Резервни делови за возила у гарантном року 03.09.2019 до 09:00
JN 217/2019: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних каса и GPRS терминала 25.10.2019 до 09:00
JN 211/2019: Консолидација серверске инфраструктуре 16.10.2019 до 09:00
JN 227/2019: Сервис машина за гравирање 28.10.2019 до 09:00
JN 208/2019: Замена и уградња уређаја и постројења на објектима Предузећа 17.10.2019 до 09:00
JN 225/2019: Батерије за електровиљушкаре 21.10.2019 до 10:00
JN 231/2019: Услуга редовног одржавања за клима коморе и ховале у објекту РПЛЦ Београд 25.10.2019 до 09:30
JN 216/2019: Потрошни материјал за одржавање подова и плафона и друго 21.10.2019 до 12:00
JN 186/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево и Чачак“ 27.09.2019 до 12:00
JN 239/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја 25.10.2019 до 10:30
JN 244/2019: Остала разна опрема 25.10.2019 до 12:00
JN 234/2019: Лиценце за софтвер за бекапирање 22.10.2019 до 08:30
JN 183/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Ниш 18.09.2019 до 11:00
JN 174/2019: Потрошни материјал за телефакс апарате, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје 09.09.2019 до 11:00
JN 200/2019: Мрежна опрема за поште 25.09.2019 до 09:00
JN 233/2019: Консолидација софтверских платформи 21.10.2019 до 11:00
JN 215/2019: Термо траке 04.10.2019 до 11:30
JN 210/2019: Одржавање софтвера за Сертификационо тело Поште 09.10.2019 до 09:00
JN 194/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - услуга чишћења DPF филтера и ADD Blue катализатора 08.10.2019 до 09:00
JN 221/2019: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 21.10.2019 до 09:00
JN 202/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - услуга израде гумених цеви и црева, израда сајли 02.10.2019 до 09:00
JN 150/2019: Електро и пратећи потрошни материјал и друго 03.09.2019 до 10:00
JN 171/2019: Услуге редовног одржавања остале опреме РРЈ "Краљево, Чачак" 09.09.2019 до 12:00
JN 59/2019: Системи техничке заштите за објекте од значаја за Предузеће 01.07.2019 до 09:00
JN 197/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа - поправка роло решетке на главном улазу у кориснички део шалтер сале поште 11198 Београд 123 01.10.2019 до 09:00
JN 125/2019: Замена и уградња уређаја и постројења на објектима Предузећа-замена резервоара за гориво објекат Седиште РРЈ-Смедерево 07.08.2019 до 10:00
JN 178/2019: Остала разна опрема 19.09.2019 до 08:30
JN 191/2019: Одржавање софтвера за бекапирање 17.09.2019 до 09:00
JN 173/2019: Ручни и резни алат и прибор и друго 09.09.2019 до 09:00
JN 118/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа-замена водоводних цеви у комплексу Аутогаража Ниш 29.07.2019 до 09:00
JN 181/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра 16.09.2019 до 11:00
JN 185/2019: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећa 18.09.2019 до 11:00
JN 168/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа - Аутогаража Кумодрашка 248 30.08.2019 до 08:30
JN 167/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 03.09.2019 до 09:00
JN 111/2019: Израда и постављање светлећих реклама великих формата на објектима Предузећа-РЈ"Земун" и РЈ"Београдски венац" 05.08.2019 до 12:00
JN 1/2019: Радови на санацији влаге и мокрих чворова у више објеката Предузећа-Палмотићева 2 22.04.2019 до 09:00
JN 169/2019: Услуга одржавања и поправке књиговезачког ножа Polar 29.08.2019 до 09:00
JN 184/2019: Услуга редовног одржавања остале опреме - Услуга еталонирања мерних инструмената за мерење заштитног и громобранског уземљења 05.09.2019 до 09:00
JN 190/2019: Термо траке 02.09.2019 до 11:00
JN 163/2019: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 26.08.2019 до 09:00
JN 160/2019: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 20.08.2019 до 09:00
JN 65/2019: Потрошни канцеларијски материјал за потребе Предузећа 10.06.2019 до 12:00
JN 154/2019: Услуга редовног одржавања објеката 21.08.2019 до 09:00
JN 145/2019: Pепроматеријал за сопствене потребе - хартије 12.08.2019 до 12:00
JN 87/2019: Репроматеријал за израду сигурносних затворница 13.06.2019 до 10:00
JN 161/2019: Услуга сервисирања циркулационих пумпи и пратеће опреме 16.08.2019 до 09:00
JN 97/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 08.07.2019 до 10:00
JN 172/2019: Специјализоване услуге одржавања возила 03.09.2019 до 09:00
JN 166/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја 23.08.2019 до 10:00
JN 105/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Панчево, "Сремска Митровица" 15.07.2019 до 09:00
JN 127/2019: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа-Пошта 34220 Лапово 30.07.2019 до 09:00
JN 165/2019: Сервис машина за гравирање 22.08.2019 до 09:00
JN 86/2019: Услуга мерења и праћења квалитета преноса писмоносних пошиљака у међународном поштанском саобраћају у оквиру UNEX система мерења, за период 2020-2021. годину 22.07.2019 до 09:00
JN 120/2019: Извођење радова за потребе прикључења на инфраструктуру више објеката Предузећа-објекат поште Баваниште 29.07.2019 до 09:00
JN 129/2019: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 06.08.2019 до 12:00
JN 157/2019: Услуга телефоније 15.08.2019 до 09:00
JN 156/2019: Одржавање веб апликација 14.08.2019 до 09:00
JN 133/2019: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 01.08.2019 до 09:00
JN 134/2019: Резервни делови за возила Renault 13.08.2019 до 10:00
JN 146/2019: Хартија 12.08.2019 до 09:00
JN 66/2019: Стакло са услугом монтаже и демонтаже 28.05.2019 до 08:30
JN 140/2019: Услуга редовног одржавања објеката 08.08.2019 до 09:30
JN 144/2019: Комплет алата и комплет за пружање прве помоћи 05.08.2019 до 09:00
JN 155/2019: Одржавање матричних штампача Olivetti 12.08.2019 до 09:00
JN 119/2019: Израда и кодирање кључева, Специјализоване услуге одржавања возила 02.08.2019 до 09:00
JN 142/2019: Пуњење тонера и трајно збрињавање отпадних тонера и рибона 06.08.2019 до 09:00
JN 141/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила 01.08.2019 до 12:30
JN 109/2019: Остали репроматеријал за сопствене потребе 15.07.2019 до 09:00
JN 41/2019: Непредвиђене интервенције на АМQМ опреми 22.07.2019 до 09:00
JN 123/2019: Испорука електричне енергије 25.07.2019 до 09:00
JN 143/2019: Грађевински и пратећи потрошни материјал и друго 30.07.2019 до 13:30
JN 153/2019: Потрошни материјал за сопствене потребе 03.09.2019 до 09:00
JN 152/2019: Одржавање телефонских система - Avaya 08.08.2019 до 09:00
JN 151/2019: Подршка софтверу за визуализацију 09.08.2019 до 09:00
JN 149/2019: Одржавање лиценци за интегрисану заштиту 06.08.2019 до 09:00
JN 126/2019: Металне сталаже 30.07.2019 до 11:00
JN 128/2019: Акумулатори за транспортна средства 05.08.2019 до 12:15
JN 90/2019: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 08.07.2019 до 11:00
JN 19/2019: Одржавање система ИП видео надзора 06.05.2019 до 09:00
JN 148/2019: Дрво 05.08.2019 до 13:30
JN 136/2019: Редовно одржавање рампи, подизних столова и друго 01.08.2019 до 09:00
JN 437/2018: Поштанске вреће 11.02.2019 до 09:00
JN 108/2019: Услуга ревизије и редовног сервиса трансформатора и трафостаница 18.07.2019 до 09:00
JN 313/2018: Ласерски штампачи и скенери за поштанску делатност 26.11.2018 до 10:00
JN 101/2019: Опрема за корпоративно обележавање 08.07.2019 до 09:00
JN 132/2019: Одржавање ИТ сервис менаџмент 24.07.2019 до 09:00
JN 106/2019: Услуга редовног одржавања остале опреме 18.07.2019 до 09:00
JN 8/2019: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 06.05.2019 до 10:00
JN 138/2019: Термо траке 26.07.2019 до 11:00
JN 103/2019: Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну 05.07.2019 до 10:00
JN 131/2019: Одржавање ИП/МПЛС инфраструктуре 26.07.2019 до 10:00
JN 77/2019: Дрво 19.06.2019 до 09:00
JN 102/2019: Одржавање видео надзора у возилима за транспорт новца 10.07.2019 до 09:00
JN 124/2019: Лож уље 16.07.2019 до 10:00
JN 42/2019: Погонско гориво 14.06.2019 до 12:00
JN 48/2019: Осигурање имовине; Осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја 10.06.2019 до 09:00
JN 52/2019: Осигурање имовине 10.06.2019 до 09:00
JN 96/2019: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - Пошта Неготин 1 02.07.2019 до 09:00
JN 82/2019: Машински и пратећи потрошни материјал и друго 13.06.2019 до 12:00
JN 121/2019: Стакло са услугом монтаже и демонтаже 11.07.2019 до 09:30
JN 104/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 08.07.2019 до 11:30
JN 89/2019: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 04.07.2019 до 11:00
JN 62/2019: Услуга ревизије финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину и 2020. годину 04.06.2019 до 09:00
JN 53/2019: Ручни и резни алат и прибор и друго 27.05.2019 до 09:00
JN 67/2019: Израда извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова за потребе озакоњења објеката и уписа објеката у катастар 17.06.2019 до 09:00
JN 98/2019: Пелет, брикети или други материјал за огрев 04.07.2019 до 11:00
JN 88/2019: Угаљ 20.06.2019 до 09:00
JN 100/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор 01.07.2019 до 10:00
JN 30/2019: Поштанске марке 13.05.2019 до 09:00
JN 69/2019: Закуп огласног простора за штампане медије 18.06.2019 до 09:00
JN 114/2019: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја 11.07.2019 до 09:00
JN 93/2019: Услуга редовног одржавања остале опреме - Услуга еталонирања мерних инструмената за мерење заштитног и громобранског уземљења 08.07.2019 до 09:00
JN 73/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови 17.06.2019 до 11:00
JN 37/2019: Машине за бројање новца 23.05.2019 до 09:00
JN 83/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 26.06.2019 до 11:00
JN 56/2019: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа-ПТТ музеј,Палмотићева 2 03.06.2019 до 09:00
JN 81/2019: Потрошни материјал за одржавање личне хигијене 14.06.2019 до 09:00
JN 85/2019: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 11.06.2019 до 08:30
JN 34/2019: Водоинсталатерски и пратећи потрошни материјал и друго 03.06.2019 до 10:00
JN 40/2019: Замена и уградња уређаја и постројења на објектима Предузећа-замена чилера у објекту у Булевару уметности 16а, Нови Београд 22.05.2019 до 10:00
JN 15/2019: Услуга одржавања интерлокинг система 06.05.2019 до 09:00
JN 84/2019: Термо траке 12.06.2019 до 09:00
JN 74/2019: Услуга поправке пумпе ад блуе за камионе марке ДАФ и Ивеко 19.06.2019 до 09:00
JN 43/2019: Резервни делови за возила Fiat 06.06.2019 до 08:30
JN 63/2019: Услуга пумпања и реглаже трапа 10.06.2019 до 09:00
JN 61/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 05.06.2019 до 10:00
JN 72/2019: Грађевински и пратећи потрошни материјал и друго 04.06.2019 до 09:00
JN 64/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот, ПЈ Прокупље 31.05.2019 до 12:00
JN 55/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 30.05.2019 до 11:00
JN 46/2019: Услуга одржавања (сервиснa опремa, виљушкари, линија прања, дизалице и друго) 10.06.2019 до 09:00
JN 28/2019: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 20.05.2019 до 09:00
JN 47/2019: Грејна тела 23.05.2019 до 11:00
JN 49/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа-санација улазног степеништа и портала на објекту седишта РЈ"Београд венац" 27.05.2019 до 10:30
JN 51/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 22.05.2019 до 11:00
JN 39/2019: Транспондери 20.05.2019 до 11:00
JN 32/2019: Остали репроматеријал за сопствене потребе 17.05.2019 до 11:00
JN 35/2019: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа-ТКЦ Ужице 15.05.2019 до 10:00
JN 57/2019: Oдржавањe Оракл лиценци 16.05.2019 до 09:00
JN 44/2019: Услуга дефектаже и поправке ручног електричног алата 23.05.2019 до 09:00
JN 25/2019: Комплет алата и комплет за пружање прве помоћи 14.05.2019 до 09:00
JN 60/2019: Услуга репарације делова за штампарске машине 24.05.2019 до 09:00
JN 36/2019: Одржавање мобилне апликације 16.05.2019 до 09:00
JN 38/2019: Услуга редовног одржавања објеката 20.05.2019 до 10:00
JN 68/2019: Одржавање веб апликација 24.05.2019 до 09:30
JN 453/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 22.04.2019 до 12:00
JN 11/2019: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 30.04.2019 до 09:00
JN 17/2019: Заштитнe лепљивe тракe 03.05.2019 до 10:00
JN 9/2019: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 06.05.2019 до 11:00
JN 452/2018: Службена униформа за шалтерске раднике 13.05.2019 до 10:00
JN 16/2019: Стандардне еуро палете са жигом 06.05.2019 до 12:30
JN 4/2019: Услуга техничког прегледа возила 24.04.2019 до 09:00
JN 366/2018: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа - Прибој 17.12.2018 до 10:00
JN 372/2018: Одржавање лифтова 21.01.2019 до 09:00
JN 444/2018: Одржавање УПС-ова 04.02.2019 до 09:00
JN 419/2018: Одела и рукавице за мопедисте 05.02.2019 до 12:00
JN 454/2018: Услуге редовног одржавања остале опреме РРЈ "Краљево, Чачак" 11.02.2019 до 12:00
JN 443/2018: УПС уређаји 08.02.2019 до 10:00
JN 411/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Краљево, Чачак 25.02.2019 до 12:00
JN 427/2018: Ручни и резни алат и прибор и друго 05.02.2019 до 09:30
JN 445/2018: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 18.02.2019 до 11:00
JN 270/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево и Чачак“ 14.01.2019 до 12:00
JN 409/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Ниш 23.01.2019 до 11:00
JN 413/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 24.01.2019 до 11:00
JN 440/2018: Опрема за телефонску мрежу 06.02.2019 до 09:00
JN 405/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката -услуге за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ 21.01.2019 до 11:00
JN 425/2018: Остали репроматеријал за сопствене потребе 25.01.2019 до 09:00
JN 456/2018: Остала разна опрема 05.02.2019 до 11:00
JN 378/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 04.01.2019 до 12:30
JN 353/2018: Радови на инсталацијама и опреми 24.12.2018 до 09:00
JN 277/2018: Путничко возило средње класе/ Путничко возило ниже средње класе/ Одржавање возила у гарантном року 23.10.2018 до 09:00
JN 358/2018: Изопропил алкохол 99% 13.12.2018 до 12:00
JN 441/2018: Закуп огласног простора за штампане медије 30.01.2019 до 09:00
JN 421/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Косово и Метохија 14.01.2019 до 11:15
JN 435/2018: Услуга одржавања Епсон штампача 29.01.2019 до 09:00
JN 433/2018: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 30.01.2019 до 09:00
JN 272/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 02.11.2018 до 11:00
JN 449/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ 25.01.2019 до 12:00
JN 450/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 25.01.2019 до 10:00
JN 369/2018: Одржавање остале опреме – услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда" 22.01.2019 до 11:00
JN 439/2018: Логистичка складишта на територији РС 01.02.2019 до 10:00
JN 459/2018: Услуга сервиса непредвиђених кварова на машинама 07.02.2019 до 09:00
JN 392/2018: Услуга редовног одржавања објеката 17.01.2019 до 09:00
JN 296/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 27.11.2018 до 11:00
JN 376/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот” (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 10.01.2019 до 10:00
JN 442/2018: Услуга поправке пумпе ад блуе за камионе марке ДАФ и Ивеко 31.01.2019 до 09:00
JN 438/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Нови Сад 25.01.2019 до 10:00
JN 455/2018: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 04.02.2019 до 09:00
JN 430/2018: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 21.01.2019 до 11:00
JN 389/2018: Остали репроматеријал за сопствене потребе 04.01.2019 до 12:00
JN 412/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ 11.01.2019 до 12:00
JN 420/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот 17.01.2019 до 12:00
JN 410/2018: Услуга одржавања (сервиснa опремa, виљушкари, линија прања, дизалице и друго) 23.01.2019 до 09:00
JN 424/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 14.01.2019 до 09:00
JN 403/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Сјеница) 08.01.2019 до 12:00
JN 340/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 18.12.2018 до 10:00
JN 414/2018: Поправка електроинсталација на возилима са дијагностиком квара и услуга баждарења и сервисирања тахографа 21.01.2019 до 09:00
JN 342/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Ниш 20.12.2018 до 11:00
JN 337/2018: Машина за гравирање 04.12.2018 до 09:00
JN 311/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар 14.12.2018 до 10:00
JN 418/2018: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа-Пошта 15300 Лозница 15.01.2019 до 11:00
JN 423/2018: Опрема за климатизацију 08.01.2019 до 09:00
JN 354/2018: Остала разна опрема 29.11.2018 до 10:00
JN 457/2018: Одржавање апликације за електронско плаћање 18.01.2019 до 09:00
JN 323/2018: Одржавање остале опреме -услуге за потребе РРЈ „Смедерево,Пожаревац,Зајечар,Бор“ 10.12.2018 до 10:00
JN 399/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 31.12.2018 до 09:30
JN 384/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 26.12.2018 до 10:00
JN 415/2018: Одржавање Нетвизура софтвера 08.01.2019 до 09:00
JN 375/2018: Инвестициони радови на објектима Предузећа - Нови Сад 18.12.2018 до 10:00
JN 350/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 20.12.2018 до 11:00
JN 402/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Тутин) 31.12.2018 до 12:00
JN 367/2018: Инвестициони радови на објектима Предузећа-Палмотићева 2 27.12.2018 до 10:00
JN 407/2018: Заштитна одећа 11.01.2019 до 10:00
JN 233/2018: Услуга пумпања гума и реглаже трапа 24.10.2018 до 09:00
JN 390/2018: Потрошни материјал и резервни делови за систем за производњу затворница 27.12.2018 до 09:00
JN 344/2018: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 17.12.2018 до 12:00
JN 393/2018: Одржавање УПС-ова 25.12.2018 до 09:00
JN 371/2018: Пасивна мрежна опрема 11.12.2018 до 09:00
JN 386/2018: Oдржавањe линијских штампача 19.12.2018 до 09:00
JN 32/2018: Добра према обавезама из Закона о приватном обезбеђењу и Противпровални системи 16.07.2018 до 12:00
JN 363/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 07.12.2018 до 12:00
JN 404/2018: Заштитнe лепљивe тракe 28.12.2018 до 09:00
JN 341/2018: Услуга редовног одржавања објеката 13.12.2018 до 09:00
JN 394/2018: Израда и кодирање кључева 03.01.2019 до 09:00
JN 271/2018: Резервни делови за одржавање поштанских сандучића 30.11.2018 до 10:00
JN 312/2018: Oдржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 19.11.2018 до 12:00
JN 364/2018: Лиценце за софтверске алате 04.12.2018 до 10:00
JN 374/2018: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 21.12.2018 до 11:00
JN 383/2018: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн-рачунарске станице Apple iMAC 18.12.2018 до 09:00
JN 248/2018: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн 17.10.2018 до 09:00
JN 269/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - РЈ Ниш (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 15.11.2018 до 11:00
JN 381/2018: Услуга поправке хидраулике на теретним возилима 25.12.2018 до 09:00
JN 368/2018: Систем АПВ 13.12.2018 до 12:00
JN 325/2018: Одржавање лифтова 10.12.2018 до 09:00
JN 416/2018: Одржавање модула за плаћање Халком 18.12.2018 до 09:00
JN 287/2018: Одржавање модула за плаћање Халком 06.11.2018 до 09:00
JN 380/2018: Остали репроматеријал за сопствене потребе 18.12.2018 до 13:00
JN 177/2018: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 30.08.2018 до 10:00
JN 273/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РЈ Панчево, Сремска Митровица 26.10.2018 до 12:00
JN 332/2018: Oракл лиценце са подршком 29.11.2018 до 11:00
JN 338/2018: Услуга редовног одржавања објеката Услуга чишћења, баждарења и конзервације резервоара за горива 13.12.2018 до 09:00
JN 359/2018: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 05.12.2018 до 09:30
JN 352/2018: Кудељни канап 07.12.2018 до 09:00
JN 228/2018: Канцеларијски намештај 15.10.2018 до 11:00
JN 379/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 19.12.2018 до 09:00
JN 329/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 30.11.2018 до 11:00
JN 373/2018: Одржавање Mултибенкинг опреме 07.12.2018 до 09:00
JN 382/2018: Услуга одржавања графичких машина и дорадних машина 14.12.2018 до 09:00
JN 361/2018: Транспондери 14.12.2018 до 09:00
JN 351/2018: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 07.12.2018 до 10:00
JN 387/2018: Одржавање апликације за електронско плаћање 14.12.2018 до 09:00
JN 291/2018: Резервни делови и потрошни материјал за рачунарe 22.11.2018 до 10:00
JN 302/2018: Услуга техничког прегледа за више објеката Предузећа 27.11.2018 до 08:30
JN 44/2018: Опрема за школске центре 04.07.2018 до 12:00
JN 355/2018: Одржавање УПС-ова 03.12.2018 до 09:00
JN 362/2018: Услуга одржавања и поправке табачних штампарских машина Roland 200 и Roland Praktica 06.12.2018 до 09:00
JN 321/2018: Гуме за транспортна средства 28.11.2018 до 09:30
JN 345/2018: Одржавање пословних апликација 03.12.2018 до 09:00
JN 370/2018: Потрошни материјал за линију прања 07.12.2018 до 09:30
JN 303/2018: Мрежна опрема за поште 21.11.2018 до 13:00
JN 331/2018: Консолидација софтверских платформи 29.11.2018 до 11:30
JN 343/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови-објекат у ул. Булевар уметности 16а, Нови Београд 10.12.2018 до 10:00
JN 299/2018: Услуга сервисирања возила марке Мерцедес и Ауди 28.11.2018 до 09:00
JN 324/2018: Услуга одржавања система за производњу затворница 30.11.2018 до 09:00
JN 257/2018: Одржавање софтвера за бекапирање 22.10.2018 до 10:00
JN 333/2018: Опрема за Кор (Core) мрежу 26.11.2018 до 12:00
JN 219/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ 31.10.2018 до 12:00
JN 319/2018: Коришћење софтверских лиценци 23.11.2018 до 09:00
JN 300/2018: Обућа за достављаче 26.11.2018 до 09:00
JN 246/2018: Доставно теретно возило, највеће дозвољене масе мање од 2,5t 21.11.2018 до 12:00
JN 301/2018: Термални бар-код штампачи 23.11.2018 до 11:00
JN 315/2018: Редован сервис компресора 21.11.2018 до 09:00
JN 334/2018: Одржавање САП ЕРП софтвера 26.11.2018 до 11:00
JN 295/2018: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила 15.11.2018 до 11:00
JN 318/2018: Проширење система корпоративне телефоније 22.11.2018 до 11:00
JN 336/2018: Машина за аутоматско убацивање књижног блока у корице 03.12.2018 до 08:30
JN 220/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 13.11.2018 до 12:00
JN 339/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 13.12.2018 до 10:00
JN 320/2018: Одржавање софтвера за Бизнис интелиџенс (Бусинесс Интеллигенце) 29.11.2018 до 09:00
JN 330/2018: Опрема за приступну мрежу 23.11.2018 до 12:00
JN 304/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Нови Сад (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 19.11.2018 до 10:00
JN 308/2018: Коришћење САП ЕРП лиценци са могућношћу активације 20.11.2018 до 09:00
JN 292/2018: Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну 09.11.2018 до 10:00
JN 306/2018: Одржавање комуникационе опреме 21.11.2018 до 09:00
JN 110/2018: Опрема за рад копирнице 19.11.2018 до 10:00
JN 218/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Нови Сад 04.10.2018 до 10:00
JN 293/2018: Рачунари и монитори 30.11.2018 до 11:00
JN 294/2018: Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну - Објекат РЈ Ниш 15.11.2018 до 10:00
JN 288/2018: Грејна тела 14.11.2018 до 10:00
JN 226/2018: Машина за осветљавање штампарских плоча 22.10.2018 до 09:00
JN 307/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 22.11.2018 до 09:00
JN 195/2018: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 24.09.2018 до 10:00
JN 286/2018: Електронске збирке прописа, стручни часописи и литература и остали часописи и литература за 2019. годину 05.11.2018 до 10:00
JN 263/2018: Консолидација софтверских платформи 29.10.2018 до 12:00
JN 327/2018: Проширење хардверске инфраструктуре Консолидација интегралног информационог система Поште 14.11.2018 до 12:00
JN 279/2018: Услуга техничког прегледа возила за РРЈ Косово и Метохија 13.11.2018 до 11:00
JN 281/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Нови Сад 08.11.2018 до 10:00
JN 254/2018: Агенцијска услуга обезбеђења хотелског смештаја за службена путовања у земљи 25.10.2018 до 09:00
JN 275/2018: Сервис столарских машина HOLZ-HER и FELDER, Сервис столарскe машина CEHISA, Услуга оштрења алата 16.11.2018 до 09:00
JN 267/2018: Услуга ажурирања података на уређајима за проверу исправности новчаница и машинама за бројање новца 29.10.2018 до 09:00
JN 211/2018: Металне сталаже 15.10.2018 до 09:00
JN 259/2018: Репроматеријал за израду налепница 02.11.2018 до 09:00
JN 77/2018: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 27.07.2018 до 11:30
JN 224/2018: Услуге редовног одржавања остале опреме РРЈ "Краљево, Чачак" 17.10.2018 до 10:00
JN 256/2018: Батерије за УПС 12.10.2018 до 08:30
JN 238/2018: Услуга одржавања остале опреме РРЈ Врање Лесковац, Прокупље, Пирот" 29.10.2018 до 10:00
JN 92/2018: Пумпе за воду и муљне пумпе 23.07.2018 до 12:00
JN 283/2018: Репроматеријал за сопствене потребе - хартије 30.10.2018 до 09:00
JN 250/2018: Одржавање остале опреме-услуге за потребе РРЈ"Ужице,Шабац, Ваљево" 18.10.2018 до 10:00
JN 253/2018: Услуга поправке пумпе ад блуе за камионе марке ДАФ и Ивеко 26.10.2018 до 09:00
JN 264/2018: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање "Кern 3500" 23.10.2018 до 09:00
JN 268/2018: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање докумената "Кern 656" 30.10.2018 до 09:00
JN 75/2018: Осигурање имовине 04.07.2018 до 08:30
JN 258/2018: Одржавање опреме Система за аутоматизовани попис 29.10.2018 до 09:00
JN 243/2018: Услуга одржавања и поправке машине за сечење образаца Spedo 10.10.2018 до 09:00
JN 266/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Косово и Метохија 05.11.2018 до 10:00
JN 227/2018: Услуга одржавања рото врата на објекту РПЛЦ 17.10.2018 до 09:00
JN 251/2018: Одржавање опреме за дата центар 22.10.2018 до 09:00
JN 260/2018: Развој нових функционалности за Бизнис Интелиџенс (Business Intelligence) 25.10.2018 до 09:00
JN 239/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Нови Сад 22.10.2018 до 10:00
JN 113/2018: Услуге редовног одржавања остале опреме и друго 16.08.2018 до 08:30
JN 216/2018: Надоградња машине HEIDELBERG SPEEDMASTER 74 DI новим уређајима за управљање и штампу 15.10.2018 до 10:00
JN 185/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Горњи Милановац) 10.09.2018 до 10:00
JN 169/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Лучани) 03.09.2018 до 10:00
JN 237/2018: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних каса и GPRS терминала 12.10.2018 до 09:00
JN 165/2018: Заштитне рукавице 20.08.2018 до 12:30
JN 235/2018: Развој нових функционалности Мобилних апликација 12.10.2018 до 11:00
JN 64/2018: Кациге 02.07.2018 до 10:30
JN 72/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 31.07.2018 до 11:00
JN 223/2018: Независно мерење времена преноса нерегистрованих писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају 12.10.2018 до 09:00
JN 27/2018: Осигурање имовине; Осигурање запослених и радно ангажованих лица од последица несрећног случаја (незгоде) за период од три године 22.06.2018 до 11:00
JN 109/2018: Службена униформа за запослене на пословима обезбеђења 01.10.2018 до 12:00
JN 225/2018: Редован сервис и одржавање шиваћих машина 09.10.2018 до 09:00
JN 241/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 19.10.2018 до 10:00
JN 38/2018: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 20.07.2018 до 10:00
JN 155/2018: Испорука и уградња лифта на објекту поште 18400 Прокупље 1 28.09.2018 до 11:00
JN 222/2018: Лиценце за интегрисану заштиту 09.10.2018 до 12:00
JN 232/2018: Консолидација софтверских платформи 09.10.2018 до 09:00
JN 244/2018: Бар код читач бежични са интерном меморијом 10.10.2018 до 12:00
JN 213/2018: Закуп огласног простора за штампане медије 03.10.2018 до 09:00
JN 170/2018: Челичне касе 17.09.2018 до 12:00
JN 54/2018: Комбиновано осигурање моторних возила, потпуно каско осигурање за период од три године; Обавезно осигурање возила 23.07.2018 до 09:00
JN 91/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 20.09.2018 до 09:00
JN 207/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Сјеница) 01.10.2018 до 12:00
JN 206/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Тутин) 01.10.2018 до 12:00
JN 204/2018: Заштитна обућа 17.09.2018 до 08:30
JN 200/2018: Универзална радна машина 12.09.2018 до 09:00
JN 201/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Ужице, Шабац, Ваљево 18.09.2018 до 11:00
JN 174/2018: Поправка надоградње на камионима 30.08.2018 до 09:00
JN 193/2018: Услуга одржавања термалних штампача Datаmax 14208 и Datаmax H4212 17.09.2018 до 10:00
JN 96/2018: Опрема за доставу 13.08.2018 до 12:00
JN 188/2018: Комплет алата, комплет за пружање прве помоћи и остала средства за личну, узајамну и колективну заштиту 04.09.2018 до 09:00
JN 192/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 12.09.2018 до 11:00
JN 194/2018: Радови на реконструкцији топлотне подстанице у објекту седишта РЈ Шабац 14.09.2018 до 11:00
JN 135/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Ниш 17.08.2018 до 11:00
JN 202/2018: Машине за жигосање 14.09.2018 до 08:30
JN 179/2018: Противпаничне светиљке 28.08.2018 до 09:00
JN 209/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 14.09.2018 до 13:00
JN 149/2018: Услуга редовног одржавања објеката 20.09.2018 до 09:00
JN 126/2018: Виљушкари 21.08.2018 до 11:00
JN 133/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац - општина Рековац) 07.08.2018 до 11:00
JN 180/2018: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 13.09.2018 до 11:00
JN 176/2018: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 18.09.2018 до 09:00
JN 191/2018: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 06.09.2018 до 09:00
JN 120/2018: Ручни и резни алат и прибор и друго 20.08.2018 до 09:00
JN 157/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 15.08.2018 до 10:00
JN 166/2018: Одржавање остале опреме РРЈ "Јагодина, Крушевац, Крагујевац" 24.08.2018 до 10:00
JN 82/2018: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 27.07.2018 до 10:00
JN 80/2018: Услугa одржавања Лексмарк штампача 12.07.2018 до 09:00
JN 144/2018: Резервни делови за возила Ford 21.08.2018 до 09:00
JN 142/2018: Извођење радова на реконструкцији магацинског простора у РЈ"Хибридна пошта" 20.08.2018 до 09:30
JN 187/2018: Извођење пратећих радова за потребе прикључења више објеката Предузећа на инфраструктуру ЈКП 03.09.2018 до 09:30
JN 70/2018: Услуга одржавања противпoжарних система 08.08.2018 до 09:00
JN 129/2018: Извођење радова на уградњи климатизације и принудне вентилације у просторији систем сале у објекту поште РИЦ Нови Сад 06.08.2018 до 08:30
JN 13/2018: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа - пошта 18400 Прокупље 13.06.2018 до 08:30
JN 148/2018: Одржавање мобилне апликације 17.08.2018 до 11:00
JN 156/2018: Услуга одржавања бежичних бар-код читача са интерном меморијом Моторола МТ 2070 17.08.2018 до 13:00
JN 87/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 30.07.2018 до 12:30
JN 88/2018: Погонско гориво за возила - РРЈ Панчево, Сремска Митровица 09.07.2018 до 09:00
JN 167/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 20.08.2018 до 09:00
JN 159/2018: Батерија за бар-код читач бежични са интерном меморијом Моторола МТ 2070 08.08.2018 до 13:00
JN 86/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката-услуге за потребе РЈ Ниш 30.07.2018 до 11:00
JN 152/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 09.08.2018 до 10:00
JN 146/2018: Услуга ажурирања података на уређајима за проверу исправности новчаница и машинама за бројање новца 10.08.2018 до 09:00
JN 51/2018: Налепнице за пријем регистрованих пошиљака 09.07.2018 до 12:30
JN 143/2018: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Радови на адаптацији објекта у Савској 2- фаза 2 09.08.2018 до 12:00
JN 119/2018: Тапетарски и пратећи потрошни материјал и друго 26.07.2018 до 10:30
JN 60/2018: Логистичка складишта на територији РС и Регали за складиште РЈ "Хибридна пошта" 23.07.2018 до 13:00
JN 105/2018: Одржавање лифтова по предмеру и предрачуну (Партија Београд - Регија 1) 09.08.2018 до 09:00
JN 104/2018: Одржавање остале опреме – услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда" 09.08.2018 до 11:00
JN 150/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско грађевински радови - објекат у ул. Булевар уметности 16а 17.08.2018 до 08:30
JN 114/2018: Израда и кодирање кључева 10.08.2018 до 09:00
JN 47/2018: Резервни делови за возила Renault Kangoo 03.07.2018 до 09:30
JN 128/2018: Рибони за штампаче 13.08.2018 до 09:00
JN 145/2018: Подршка софтверу за виртуелизацију 30.07.2018 до 09:00
JN 66/2018: Услуге редовног одржавања објеката РЈ Ниш (чишћење димњака, септичких јама, канализације, сервисирање и баждарење вентила сигурности, чишћење и дезинфекција канала за вентилацију и климатизацију и др.) 18.07.2018 до 11:00
JN 136/2018: Одржавање остале опреме -услуге за потребе РРЈ“Косово и Метохија“ 06.08.2018 до 11:00
JN 153/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ 13.08.2018 до 11:00
JN 111/2018: Репарација мењача Ивеко и репарација карданских вратила 25.07.2018 до 09:00
JN 102/2018: Специјална заваривања 27.07.2018 до 09:00
JN 93/2018: Одржавање лифтова 26.07.2018 до 09:15
JN 108/2018: Лож уље 17.07.2018 до 09:00
JN 125/2018: Сервисирање аутоматских мењача 01.08.2018 до 10:00
JN 112/2018: Одржавање лиценци за интегрисану заштиту 26.07.2018 до 09:00
JN 161/2018: Хартија 06.08.2018 до 11:30
JN 107/2018: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја 27.07.2018 до 09:00
JN 89/2018: Радови на хитним интервенцијама и налозима надлежних институција 30.07.2018 до 12:00
JN 71/2018: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 24.07.2018 до 09:00
JN 100/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 18.07.2018 до 11:00
JN 81/2018: Услуга транспорта - шлеп служба 12.07.2018 до 09:00
JN 141/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 06.08.2018 до 10:30
JN 49/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови 28.06.2018 до 09:30
JN 85/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 23.07.2018 до 11:00
JN 7/2018: Замена котлова са пратећим радовима у више објеката Предузећа 11.06.2018 до 08:30
JN 95/2018: Заштитнe лепљивe тракe 17.07.2018 до 09:30
JN 11/2018: Услуга ревизије финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину 11.06.2018 до 10:00
JN 37/2018: Прва помоћ - ормарићи и допуне 04.07.2018 до 13:00
JN 101/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 20.07.2018 до 10:00
JN 117/2018: Пелет, брикети или други материјал за огрев 30.07.2018 до 10:00
JN 134/2018: Услуга техничког прегледа возила за РРЈ Косово и Метохија 06.08.2018 до 10:00
JN 83/2018: Систем АПВ 17.07.2018 до 12:00
JN 26/2018: Закуп огласног простора за штампане медије 05.07.2018 до 11:30
JN 45/2018: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 27.06.2018 до 08:30
JN 127/2018: Резервни делови за одржавање поштанских сандучића 25.07.2018 до 08:30
JN 34/2018: Поштанске ваге 02.07.2018 до 10:00
JN 67/2018: Одржавање возила у гарантном року 11.07.2018 до 11:00
JN 57/2018: Службене високосигурносне коверте 04.07.2018 до 10:00
JN 48/2018: Израда извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова за потребе озакоњења објеката и уписа објеката у катастар 05.07.2018 до 09:00
JN 63/2018: Угаљ 28.06.2018 до 12:30
JN 59/2018: Столарски и пратећи потрошни материјал и друго 02.07.2018 до 08:30
JN 28/2018: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 15.06.2018 до 09:00
JN 25/2018: Мајкрософт сервиси (Премијер сапорт -Premier Support) 28.06.2018 до 09:00
JN 76/2018: Oдржавањe Оракл лиценци 02.07.2018 до 08:15
JN 20/2018: Комплет алата, комплет за пружање прве помоћи и остала средства за личну, узајамну и колективну заштиту 15.06.2018 до 11:00
JN 42/2018: Услуга викловања мотора 29.06.2018 до 08:30
JN 43/2018: Опрема за одржавање система техничке заштите 28.06.2018 до 08:30
JN 46/2018: Дрво 25.06.2018 до 10:30
JN 14/2018: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 14.06.2018 до 09:00
JN 78/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 04.07.2018 до 09:00
JN 10/2018: Поштанске марке 04.06.2018 до 09:00
JN 31/2018: Мајкрософт лиценце 20.06.2018 до 09:00